Testimonials

“Bir sanat eseri yaratıldığında, öldürülemeyecek bir titreşim başlar. Bu titreşim dünyanın üzerini kaplar ve dünyayı değiştirir. Dünya iyileşir ve barış gelir“

— Yoko ono

“Müziği sadece tüketim metası olarak düşünmek yada sadece beşeri bir sanat olgusu için müzik yapmak, müzik dinlemek zihinsel ve ruhsal fakirlikten başka birşey değildir. Müziğin titreşimini ruhsal boyutta hissedebilirsek ancak o zaman insanlık kendi varoluş kavramını anlayabilecektir.“

— MELİH SELEN