NYSA SUİTİ Müzik Belgeseli

Viyolonsel, Keman, Şan, Pan Flüt ve Perküsyon için

Mayıs 2018'de çekimlerini yaptığımız projemiz Nysa Suiti adlı eserim yayınlandı. Çekimler Aydın / Sultanhisar Nysa Antik Kenti ve Aydın Müzesinde yapıldı. Nysa Antik Kenti Tiyatrosu Podyum Frizlerinde ki hikayelerden yola çıkarak yazdığım müzikleri müzisyen dostlarımızla seslendirdik. Eserin Bölümleri: "Meandros, Dionysos ve Menadlar, Persephone ve Hades, Demeterin Aryası"Bölümler hakkında açıklamalar sayfanın alt kısımlarına doğru devam ediyor Viyolonsel: Melih Selen, Kemanlar: Lora Sücüllü, Aysun Arslan, Şan: Gökçe Nur, Pan Flüt: Aydın Yavaş, Perküsyon: Orbay Akdoğan Yönetmen: Çağlar Şapolyo, Mix-Mastering: Serdar Koldemir
 • Çalışmayı dinlemek için burayı ya da aşağıda bulunan resimleri tıklayınız

 • Giriş Bölümü - Meandros

  Mitolojik kaynaklara göre Nysa Antik Kenti, Zeus ve Semelenin oğlu Dianysos'un Hera'dan saklandığı , çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği yerdir.Bu kentin dağlarında Bebek Dianysos'u, Hermes ve Nypmheler korumuş ve geliştirmiştir. Yaşlı Satir ilk eğitimlerini Dianysos'a bir kentte vermiştir.Hades Persephone'yi yine Nysa bölgesinde kaçırmıştır. Coğrafyacı Strabon eğitim aldığı şehir güzel bir vadiye kurulmuş,Menderes Nehri'nin bereketli sularıyla sulanmıştır. Zeytin , incir ağaçları, üzüm ve bunun gibi birçok meyve ağacı tüm kenti , bir halı gibi kaplamıştır.Nysa ; bereketli toprakları , mimarisi ve mitolojik hikayeleri ile hiç şüphesiz antik dünyanın önemli şehirlerinden birisiydi.Günümüzde , Aydın Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte olan Nysa Şehir Tiyatrosu'nun frizkleri, Nysa'nın hikayesini anlatmaktadır.

  Dianysos ve Mainadlar

  Dianysos...Zeus'un en küçük ölümsüz oğlu.Komedyanın,tragedyanın,şarabın,cümbüşün, coşkunluğun,taşkınlığın,üzüm asmasının, kısacası sosyal ve faydalı etkinliklerin neşeli, çocuksu tanrısı... Dianysos isminin açılımı ,Dios ve Nysos, Nysa'nın Tanrısı anlamına gelmektedir. Dianysos'un Mainadlar diye tanımlanan kadın refakatçileri vardı.Mitolojik kaynaklara göre Mainadlar, dağlarda avlanır,eğlenceler düzenler, taşkınlık içerisinde kendilerinden geçerek dans ederlerdi.Aynı zamanda Dianysos'a saygısızlık edenleri acımasızca cezalandırırlar. "Mainadların dansları, Dianysos şenliklerinde kendilerinden geçen Silenler ve Satir betimlenmiştir.Bu frizk maalesef zaman içerisinde tahrip olmuştur." Dianysos şenlikleri , Roma'dan Hindistan'a kadar birçok coğrafyada değişik isimlerde farklı betimlemelerle karşımıza çıkmaktadır.Kimbilir belki de bu şenlikler , geceleri ıssız ormanlarda ve dağlarda hala devam etmektedir.

  Persephone ve Hades

  Persephone, Tarım ürünlerinin Tanrıçası Demeter’in kızıdır. Persephone bir gün çiçek toplarken, yer yarılır ve Hades ( Yeraltı ve ölülerin Tanrısı) ortaya çıkar ve onu kaçırarak yer altı dünyasına kaçırarak evlenir. Annesi Demeter kızını heryerde arar ama bulamaz. Daha sonra onun Hades tarafından kaçırıldığını öğrenir ve buna çok üzülür.Persephone yeraltında bir nar tanesi yediği için artık yeryüzüne çıkamaz. Demeter’in üzüntüsünü gören Zeus, Persephone’nin yılın üçte ikisini annesinin yanında geçirmesine izin verir.

  Demeterin Aryası

  Toprak ve bereket Tanrıçası , Persephone'nin annesi Demeter... Hades tarafından yeraltı dünyasına kaçırılan Persephone'nin, henüz yeraltına girmeden önce , hala yeryüzünü,güneşli gökyüzünü denizi ve yıldızları görürken çığlığı annesi Demeter duyar. Başındaki tanrıça tacını çıkarır.Acılar içerisinde kızını aramak için denizlerin ve karaların üstünden bir kuş gibi uçar.Artık yeryüzüne hiç bahar gelmez olur.Tarım ürünleri getirmez , insanlığın nesli tehlikeye girince Zeus , Persephone'nin yılın üçte ikisini annesinin yanında geçirmesine izin verir.Anne-kız kavuşunca tekrar bahar gelir.